เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ แบบกลุ่ม 5 คน  


*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน พฤษภาคม 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนพฤษภาคม 59 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 16 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

14 พ.ค.59 เสาร์ 15.30 - 17.30 จบ 2 ก.ค.59 ราคาพิเศษ
5,900


*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing วันเสาร์, (รอบบ่าย เวลา 15.30 - 17.30 น. / วันละ 2 ช.ม.)

*** เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 14 , 21 และ 28

เดือน มิถุนายน เรียนวันที่ 4 , 11 , 18 และ 25

เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 2 เป็นวันสุดท้าย 


 ตารางเปิดเรียน เดือน เมษายน 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนเมษายน 59 ) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

2 เม.ย..59 เสาร์ 16.00-19.00 จบ 11 มิ.ย.59 ราคาพิเศษ
7,900

 *** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing วันเสาร์, (รอบเย็น เวลา 16.00 - 19.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน เมษายน เรียนวันที่ 2 , 9 , 23 และ 30

เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 7 , 14 , 21 และ 28

เดือน มิถุนายน เรียนวันที่ 4 , และ 11 เป็นวันสุดท้าย

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน เมษายน 2559

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนเมษายน 59 ) ปิดรับสมัครแล้ว

Untitled Document

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

3 เม.ย..59 อาทิตย์ 16.00-19.00 จบ 12 มิ.ย.59 ราคาพิเศษ
7,900

 

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing อาทิตย์, (รอบเย็น เวลา 16.00 - 19.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน เมษายน เรียนวันที่ 3 , 10 , และ 24

เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 1 , 8 , 15 , 22 และ 29

เดือน มิถุนายน เรียนวันที่ 5 , และ 12 เป็นวันสุดท้าย

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ชิดลม ***

ตารางเปิดเรียน เดือน กรกฎาคม 2558

- สาขา บีทีเอส ชิดลม (คอร์สใหม่เปิด เดือนกรกฎาคม 58 ) ปิดรับสมัครแล้ว

Untitled Document

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

5 ก.ค. 58 อาทิตย์ 13.00-16.00 จบ 6 ก.ย. 58 ราคาพิเศษ
7,900

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing วันอาทิตย์, (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน กรกฎาคม เรียนวันที่ 5 , 12 , 19 และ 26

เดือน สิงหาคม เรียนวันที่ 2 , 9 , 16 , 23 และ 30

เดือน กันยายน เรียนวันที่ 6 เป็นวันสุดท้าย

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ราชเทวี***

ตารางเปิดเรียน เดือน พฤษภาคม 2558

- สาขา บีทีเอส ราชเทวี (คอร์สใหม่เปิด เดือนพฤษภาคม 58 ) ปิดรับสมัครแล้ว

Untitled Document

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

16 พ.ค. 58 อาทิตย์ 16.00-19.00 จบ 18 ก.ค. 58 ราคาพิเศษ
7,900


*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing วันเสาร์, (รอบเย็น เวลา 16.00 - 19.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 16 , 23 และ 30

เดือน มิถุนายน เรียนวันที่ 6 , 13 , 20 และ 27

เดือน กรกฏาคม เรียนวันที่ 4 , 11 และ 18 เป็นวันสุดท้าย

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาเซนต์คาเบรียล (ซอยสามเสน 9 )***

ตารางเปิดเรียน เดือน มีนาคม 2558

- สาขา เซนต์คาเบรียล ซอยสามเสน 9 (คอร์สใหม่เปิด เดือนมีนาคม 2558 ) ปิดรับสมัครแล้ว

Untitled Document

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

8 มี.ค. 58 อาทิตย์ 13.00-16.00 จบ 17 พ.ค. 58 ราคาพิเศษ
5,900

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม *** 

- ตารางเรียน คอร์ส Essential Everyday + Speaking Development วันอาทิตย์, (รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)


*** เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 8 , 15 , 22 และ 29

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 5 , 19 และ 26 (หยุดวันที่ 12)

เดือน พฤษภาคม เรียนวันที่ 3 , 10 และ 17 เป็นวันสุดท้าย

 


 

*** เปิด class ใหม่ สาขาบีทีเอส ราชเทวี***

ตารางเปิดเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2558

- สาขา บีทีเอส ราชเทวี (คอร์สใหม่เปิด เดือนกุมภาพันธ์ 58 ) ปิดรับสมัครแล้ว

*** หมายเหตุ ฟรีเอกสารการเรียน ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ***

Untitled Document

คอร์ส เปิดเรียน วัน เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน

Speaking Development + Writing
(สนทนาภาษาอังกฤษ + การพัฒนาการพูดและการเขียน)
( 30 ช.ม.)
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนสนทนาหรือ
ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเบื้องต้น และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพิ่มความมั่นใจมากขึ้น

14 ก.พ. 58 เสาร์ 16.00-19.00 จบ 18 เม.ย. 58 ราคาพิเศษ
7,900

 

- ตารางเรียน คอร์ส Speaking Development + Writing วันเสาร์, (รอบเย็น เวลา 16.00 - 19.00 น. / วันละ 3 ช.ม.)

*** เดือน กุมภาพันธ์ เรียนวันที่ 14 , 21 และ 28

เดือน มีนาคม เรียนวันที่ 7 , 14 , 21 และ 28

เดือน เมษายน เรียนวันที่ 4 , 11 และ 18 เป็นวันสุดท้าย

 


 

รายละเอียดการเรียนดังนี้

     - เลือกเรียนตามวัน-เวลา ข้างบน

     - คอร์ส Essential Everyday + Speaking Development เหมาะกับคนที่ยังฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจ ยังพูดไม่ค่อยได้
คอร์สนี้เน้นกระตุ้นการสนทนาเป็นหลัก 70 เปอร์เซนต์ และ การอ่าน-เขียน 30 เปอร์เซนต์ค่ะ

     - คอร์ส Speaking Development + Writing เหมาะกับคนที่พอฟังออก พูดได้ ต้องการพัฒนาการพูดและการเขียนให้ดียิ่งขึ้น
คอร์สนี้เน้นการอ่าน-เขียน 50 เปอร์เซนต์ และ การสนทนา 50 เปอร์เซนต์ค่ะ

     - Class ละไม่เกิน 5-7 คน

     - เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติผู้ชำนาญการด้านการสอนโดยเฉพาะ
รับรองไม่มีเครียด จะมีก็แต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการเรียนการสอนค่ะ

     - นักเรียนทุกคนจะได้สัมผัสการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด
ได้ฝึกทักษะสนทนาโต้ตอบทุกคน ไม่ต้องกังวลเรื่องเขินอาย
ก้าวเข้ามาพิสูจน์กันเลยค่ะ

***ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด รีบ ๆ หน่อยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ***