เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ   

Business English Conversation

คอร์ส Business English Conversation

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องทำงานหรือติดต่อกับชาวต่างชาติเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขายหรือการเจรจาต่อรองเพื่อการค้า

คอร์สนี้จะมี 2 คอร์ส

* คอร์สที่ 1  เน้นเรื่องการสนทนาเป็นหลัก เป็นการสนทนาเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายหรือให้ข้อมูลลูกค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

** คอร์สที่ 2  เน้นเรื่องการเขียน การอ่านและยังคงสอน

- เรื่องการสนทนาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการติดต่อธุรกิจ  

- เป็นการติวเข้มเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร 

- การเขียนจดหมายหรือนำเสนอข้อมูลให้ลูกค้า 

- รวมถึงการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ที่ลูกค้าให้มาหรือนำมาเสนอ ทำให้คุณรู้สึกไม่เสียเปรียบในเรื่องธุรกิจ และประสบผลสำเร็จในเรื่องการสนทนาต่อรองคู่ค้าให้ได้รับความพึงพอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

        ดูสิคะว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยล่ะ ไม่แน่เผลอ ๆ อาจได้รับเงินโบนัสปลายปีมากกว่าที่คาดไว้ก็ได้ค่ะ