เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

   การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ   

Speaking Development

คอร์ส Speaking Development

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ


 - เน้นการสนทนาเป็นหลัก

** เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้โดยไม่เกร็งหรือประหม่า 

** ฝึกทักษะการพูด ฟังโดยวิธีธรรมชาติ

** เหมาะสำหรับคนที่พูดไม่ได้ ฟังไม่ออก หรือพูดได้ ฟังออก แต่ไม่ค่อยเข้าใจหรือกล้าที่จะพูดโต้ตอบ หากมาเรียนแล้วรับรองว่าจะเจอฝรั่งกี่คนก็ไม่มีวันวิ่งหนีอีกต่อไป

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง