เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

   เน้น Grammar   

Grammar

คอร์ส Grammar

เน้นไวยากรณ์

- เป็นการเน้นเรื่องไวยากรณ์ค่ะ

 
** เป็นการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง Grammar ,คำศัพท์ใหม่ ๆ หรือศัพท์เก่า ๆ ที่เคยเรียนแต่จำไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ,การสนทนา และการเขียนแบบง่าย ๆ 
 
** เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และสามารถสนทนาโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้บ้าง หรือพอจะพูดออก ฟังรู้เรื่องบ้างแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการพูดหรือเขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ต้องการแก้ไขเรื่อง Tenses ไม่แน่ใจว่าอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต ต้องใช้คำไหนถึงจะถูกต้อง
 
** คอร์สนี้หากเน้น Grammar สามารถเรียนเพิ่มคอร์สได้อีกค่ะ เพราะคอร์สนี้เป็นแค่ขั้นพื้นฐาน หากต้องการเรียนแบบเน้น ๆ ต้องเรียนอย่างต่ำ 3 คอร์สค่ะ 

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง