เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

   TOEIC ,IELTS ,TOEFL   

หลักสูตร TOEIC

 - เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และตามแนวข้อสอบ วิธีการเขียนเรียงประโยคที่ถูกต้องและได้ใจความ

 - เน้นทักษะการอ่าน การออกเสียง ที่ถูกต้อง การอ่านจับใจความ อ่านอย่างไรให้เข้าใจ รวมถึงเทคนิคอื่น ๆ 

 • เน้นทักษะการฟัง: ช่วยให้น้อง ๆ คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ ฝึกแปลความหมายและรู้จักคำถามประเภทต่าง ๆ  เมื่อน้อง ๆ เข้าใจความหมาย ฟังออกรู้เรื่อง การตอบก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นนอนค่ะ
 
     • เน้นทักษะการพูด: ฝึกให้น้อง ๆ รู้จักการโต้ตอบการสนทนา ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อเวลาน้อง ๆ ต้องไปสอบจริง ๆ จะได้ไม่ประหม่า ตื่นเต้น และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาในการตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ

       เมื่อมีการมั่นใจ ไม่ประหม่า ไม่กลัว ซะอย่างแล้วการสอบ TOEIC ก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ อ้อ! สำหรับการเขียนและการอ่านทางเราจะเสริมให้เป็นบางส่วนค่ะ แต่อยากแนะนำน้อง ๆ อย่างจริงใจว่า การเรียนการเขียน การอ่าน ไวยากรณ์ที่หนัก ๆ ควรให้อาจารย์ที่เป็นคนไทยสอนจะดีกว่าค่ะเพราะจะเร็วกว่าให้อาจารย์ชาวต่างชาติสอน เหตุผลเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนจะฟังและพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ หากต้องมาเรียนกับอาจารย์ฝรั่งน้อง ๆ จะจับใจความที่สำคัญได้ไม่หมด หากจะเรียนให้ได้ผลดีจะต้องมีเวลาเรียนมากพอสมควร เช่น 1-2 ปีค่ะซึ่งน้อง ๆ จะได้ผลดีระยะยาวทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนเลยทีเดียว  

       สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนแบบเร่งด่วน มีเวลาไม่มาก เคยสอบแล้วไม่ผ่าน หรือฟังยังไม่เข้าใจ พูดตอบคำถามไม่ได้   หากเคยเรียนเขียนและอ่านจากที่อื่นมาแล้วหรือมีพื้นฐานมาพอสมควร พี่แนะนำให้มาเรียน มาฝึกทักษะการสอบ TOEIC กับเรา เพราะผลลัพธ์ที่ได้คุ้มแน่นอนค่ะ

รายละเอียดการเรียน

- สอนแบบตัวต่อตัว
- สอนโดยอาจารย์ชาวอังกฤษผู้มีประสบการณ์
- การเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง สนุก ไม่เครียด

 ** กรุ๊ปที่จัดกลุ่มมาเรียนเอง สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการเรียนได้เองเลยนะคะ**