เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

Event @ Holland
:English Camp @ Holland

Event @ Bangkok Thailand
23 July 2016 : Resume & Job Interview

30 July 2016 : Speaking Strategies

Event English Camp Tour for Valunteer @ Thailand
Coming Soon!


Event @ Holland

English Camp @ Holland

Spring English Camp : ระยะเวลารวมทั้งหมด 10 วัน

ค่าโปรแกรม 55,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมดังต่อไปนี้ :

- เรียนภาษาอังกฤษคอร์ส Speak Up
- Activities & ทัวร์ : Utrecht , Rotterdam, Amsterdam
- อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตามที่ทาง Leider ได้จัดเตรียมไว้ให้
- Social Club กับ นักศึกษานานาชาติ ESN
- ห้องพัก 2 คน/ห้อง
- รถรับส่งระหว่างที่พัก – สนามบิน Schiphol

***อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินธรรมเนียมการขอ Visa หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่กำหนด***

ทำไมต้อง Spring Camp ? คุณจะได้อะไรจากการมาเรียนโปรแกรมนี้ ?
- คุณจะได้รับการฝึกทักษะด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง
- คุณจะมีความกล้าในการสนทนาภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านำเสนอ
- ได้เข้าสังคมร่วมกับนักศึกษานานาชาติกับ ESN
- ได้พักผ่อนเที่ยวไปกับทัวร์ที่ Amsterdam, Utrecht และ Rotterdam
- ได้ทำอาหารมื้อเย็นร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในกลุ่ม
- ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะทั้งกับนักเรียนในกลุ่มและนักศึกษานานาชาติ
- ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในดินแดนตะวันตก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือทำธุรกิจในอนาคต
- ได้สำรวจเดินดูไอเดียต่าง ๆ ของชาวดัชท์ในเวลาว่าง
- แพคเกจนี้รวมการเดินทาง ที่พัก อาหาร คอร์สเรียนภาษา และ ทัวร์ ช่วยให้คุณประหยัดเป็นอย่างมาก คุณแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ เพราะเราจัดโปรแกรมนี้สำหรับคนที่ต้องการมาเปิดโลกประสบการณ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครและการดำเนินการ :
***อ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขในการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร***

1. ทำการสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่
2. รอรับจดหมายยืนยันการรับสมัครพร้อมรายละเอียดในการชำระเงิน
3. ชำระเงินมัดจำ
4. หลังการจองทางโรงเรียนจะส่ง Letter of invitation ยืนยันสถานะนักเรียนโปรแกรม Spring Camp จาก Leider English School เพื่อเป็นเอกสารยื่นประกอบในการขอ Visa ที่สถานทูต Netherlands
5. ชำระเงินส่วนที่เหลือหลังวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว
6. เมื่อมาถึงสนามบินสคริปโฮล (Amsterdam) จะมีเจ้าหน้าไปคอยต้อนรับและนำเข้าที่พัก

เงื่อนไขการชำระเงิน :

ชำระงวดที่ 1 : หลังจากท่านกรอกใบสมัครและได้รับจดหมายยืนยันการรับสมัครจาก Leider English School เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินมัดจำค่าจอง ท่านละ 15,000 บาท

***หลังทำการจองและทำการมัดจำค่าจอง กรุณาอีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยืนยันการจอง***

ชำระงวดที่ 2 : จำนวนที่เหลือ 50 % หลัง Visa ผ่านแล้วภายใน 7 วัน มิเช่นนั้นโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ชำระงวดที่ 3 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 45 วัน

*** หลังชำระครบทั้งหมดแล้ว เตรียมพร้อมการเดินทาง ***

เลือกช่องทางชำระเงิน  ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า อ่านได้ ที่นี่ นะคะ

- ทางเราบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าฟรีค่ะ
- ใน Letter of invitation จะรับรองเรื่องการมาเรียน , ที่พัก , ทัวร์ และ อาหาร

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

- หากยกเลิกการเดินทางหลัง Visa ผ่านแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท เนื่องจากทางโรงเรียนมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่ได้จองและชำระล่วงหน้าไปแล้วท่านละ 5,000 บาท
- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของโรงเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอคำแนะนำ
- ผ่านช่องทาง Contact Us
- ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ผ่านทาง Line ID : leiderholland ทุกวัน และ สามารถโทรสอบถามผ่าน Line ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ : ติดต่อทางช่องทางที่กำหนดข้อ 1-3 เท่านั้น งดการติดต่อผ่านทางประเทศไทยค่ะ ยกเว้นกรณีมาเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่ English Camp

Event @ Bangkok Thailand

Resume & Job Interview

23 July 2016 : Résumé & Job Interview

ค่าโปรแกรม 6,900 บาท

เทคนิคในการสมัครงานกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกเพื่อให้ได้งาน

หากคุณกำลังเริ่มต้นหางานหรือ update resume อย่าพลาด! จะหางานบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ไหน? ต้องเขียน CV อย่างไรให้สะดุดตาจนอยากอ่านต่อ?

ตอบสัมภาษณ์อย่างไรให้ชัดเจน ตรงประเด็น น่าสนใจและดูประทับใจอย่างเป็นธรรมชาติ? อยากมาทำงานต่างประเทศต้องทำอย่างไร?

Training by The Director จาก Leider English School ประเทศ The Netherlands

RESUME WRITING

Essentials:What is the purpose and goal of a resume?

Length, style, design and what format to use; There are six categories of information in your

Identification

Professional objectives

Education

Experience

Personal (optional)

The resume Builder Tool.

JOB INTERVIEW

Know yourself

Know the company

How to prepare your Questions and answers and practice them

Do’s and don’ts

How to dress

Things you should bring with you

Things you should not bring with you

How to behave during an interview

Questions and Answers.

 

จองล่วงหน้า 2,000 บาท เท่านั้น!

( รายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดกิจกรรม English Camp เพื่อเด็กไทยในชนบท )


Event @ Bangkok Thailand

Speaking Strategies (English)

30 July 2016 : Speaking Strategies

ค่าโปรแกรม 8,500 บาท

กลยุทธในการพูดให้ประสบความสำเร็จเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพหรือติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในหน้าที่การงานหรือทำการค้าระหว่างประเทศ โปรแกรมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการพูด

สร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อผู้ฟัง สร้างความประทับใจระหว่างกัน สร้างความสำเร็จในการเจรจา รวมเทคนิคที่สำคัญในการพัฒนา ด้านการพูด วิธีการคิด

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาให้ประสบความสำเร็จแบบ win-wiin ทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้าง connection ให้มั่นคงและยั่งยืน

รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติแบบสากล สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในองค์กรบริษัทหรือการติดต่อภาคธุรกิจระหว่างประเทศ

Training by The Director จาก Leider English School ประเทศ The Netherlands พร้อมรับ Certificate โดยตรงจากทางสถาบัน

The speaking strategies for international business communication training is for those who want to learn the essential business skills for doing business abroad.

You will be trained in important business communication techniques and you will learn what is key to building and keeping international relationships.

COMMUNICATION TECHNIQUES, STRATEGIES AND SKILLS FOR BUSINESS

BUILDING AND MAINTAINING INTERNATIONAL BUSINESS RELATIONS

After this training you will be able to:

Believe strongly in what you have to say;

Learn how to manage an English conversation to achieve a positive outcome;

Communicate more effectively in your team, with your manager and with international partner companies, suppliers and customers.

After this training you will be able to:

Use strategies and skills for establishing business relations so you can achieve:

better results in negotiations, presentations and sales;

can have long lasting relationships with all your stakeholders;

Learn about the intercultural aspects of business.

 

จองล่วงหน้า 2,000 บาท เท่านั้น!

( รายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดกิจกรรม English Camp เพื่อเด็กไทยในชนบท )

ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ที่ 089-443 0047 Line ID: englishcamptour Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.