เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

การเรียนการสอนใน Class เรียน

การเรียนการสอนเป็นแบบธรรมชาติ เน้นการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการสนทนาซึ่งจำเป็นมากในการใช้ในชีวิตจริงในโลกภายนอก

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน การเรียน การสอบเรียนต่อ การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเราจึงเน้นเรื่องการฝึกทักษะ

การฟัง การพูด เป็นหลัก พอน้อง ๆ เพื่อน ๆ ภาษาอังกฤษเริ่มแข็งแรงแล้วทางเราจะเ้น้นเรื่องทักษะการเขียนและการอ่านเพิ่มขึ้นอีนเพื่อเป็นการ

ตอกย้ำการเรียนที่ได้ผลยิ่งขึ้น แต่หากท่านใดที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเ้น้นการสนทนาโดยเฉพาะอย่างเดียวทางเราก็จะเพิ่มทักษะการฟัง

และการพูดให้ค่ะ โดยการจับข้อเด่น ข้อด้อย ปัญหาของนักเรียนว่าคืออะไรแล้วค่อย ๆ แก้ทีละจุดค่ะ ไม่เน้นการท่องจำแต่เน้นทักษะการสนทนา

ให้เป็นและจดจำไปโดยธรรมชาติ พร้อมเทคนิคในการจำภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ไม่กดดันด้วยตนเองที่บ้าน


อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด มีทั้งโซนอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลีย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะฟังไม่ออกเรียนไม่รู้เรื่องนะคะ

อาจารย์จะมีเทคนิคการสอนแบบเฉพาะตัว นุ่มนวล สนุกสนาน อบอุ่นและสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะ ดูแลแบบเป็นกันเอง ใจดีไม่มีเก๊กค่ะ

ขออย่างเดียวให้มาเรียนเพราะอยากเป็นภาษาอังกฤษจริง ๆ ไม่ใช่มาเพราะโดนใครบังคับมา หากมาเรียนเพราะรักที่จะเรียน ความตั้งใจ

ความอยากรู้อยากเห็นจะตามมาเองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ อยากฟังออกพูดได้เพราะฉะนั้น

ไม่มีทางค่ะที่น้อง ๆ เพื่อน ๆ จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเพราะความใฝ่รู้จะนำพาความสำเร็จมาให้ อย่ารอช้าเลยค่ะความสนุก

ความอบอุ่นและเป็นกันเองอยู่ตรงนี้ มาร่วมเรียนภาษาอังกฤษแบบเฮฮาได้สาระด้วยเถอะค่ะ

 

การจัดโปรแกรม English Camp Tour

ในการจัดทำโปรแกรม English Camp Tour เราจะเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดเป็นกรณีพิเศษ เพราะเนื่องจากปัจจุบัน

มีนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ ,ฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ หากท่านหรือบุตรหลานของท่าน

มาเข้าค่ายกับเรา ท่านจะกล้าพูดกล้าแสดงออกโดยไม่เกร็งหรือกลัวอีกต่อไป อาจารย์ในทีมงานเป็นชาวต่างชาติที่มีความชำนาญการ

ในการฝึกสอนเสมือนท่านกำลังทัวร์อยู่ในต่างประเทศและพูดคุยกับฝรั่งตัวจริงเสียงจริงโดยธรรมชาติ

สถานที่ตั้งค่ายทุกแห่งสวยงามและปลอดภัย ท่านจะได้รับความผ่อนคลายและสนุกสนานในวันหยุดอย่างประทับใจค่ะ

หากไม่สะดวกที่จะไปเข้าค่ายก็สามารถมาเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน English camp tour ได้ค่ะ เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

ได้ฝึกทักษะการพูด การฟังให้คุ้นเคยกับสำเนียงฝรั่งเพื่อที่ว่าต่อไปได้พูดคุยกับฝรั่งคนอื่น ๆ ท่านจะได้ไม่ประหม่า

และมั่นใจในตนเองว่าสามารถสนทนาสื่อสารได้เหมือนกัน

หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษกับโครงการ English Camp Tour ด้วยกันสิคะ เรากำลังรอต้อนรับท่านอยู่ รีบ ๆ หน่อยนะคะ