เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

!!! โปรโมชั่นพิเศษ !!! 

@ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ BTS ชิดลมแบบตัวต่อตัว รับส่วนลด สูงสุด 3,000 บาท

 ส่วนลด 3,000 บาท ด้านล่างนี้ใช้ได้สำหรับผู้เรียนที่เลือกเรียนสาขา BTS ชิดลมเท่านั้น

หมายเหตุ : ส่วนลด 3,000 บาท ใช้ได้ทั้ง 16 ชั่วโมงและ 30 ชั่วโมง ตามตารางช่องราคา ค่าเรียน ราคาพิเศษ นะคะ

วันนี้หมดวันที่ : 31/01/2021  

*** คูปองนี้มีจำนวนจำกัด นะคะ ***


คอร์สเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว

- เรียนแบบตัวต่อตัวออนไลน์ สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้เอง

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผม 8 ช.ม.  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ แบบตัวต่อตัว **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน พิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

เลือกวันเวลาเรียนได้ 1 คน

8,500 บาท  5,900 บาท / คน

 ** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผม 16 ช.ม. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ แบบตัวต่อตัว **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน พิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

เลือกวันเวลาเรียนได้ 1 คน

14,500 บาท  9,500 บาท / คน

เลือกหลักสูตรการเรียนได้บ้าง

1. คอร์ส Essential everyday English (การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

2. คอร์สพัฒนาการพูด (การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ)

3. คอร์สไวยากรณ์ (หลักเสริม)

4. คอร์สการเขียน (ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ)

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ / อังกฤษ **


คอร์สเรียนสั้นแบบส่วนตัว

- เรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มแบบส่วนตัว (มีเพื่อนมาเอง) สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้เอง

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ 8 ช.ม. ระยะสั้นแบบทดลอง แบบตัวต่อตัว **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน พิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

เลือกวันเวลาเรียนได้ 1 คน

9,000 บาท  8,500 บาท / คน

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ 16 ช.ม. **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ ค่ารียนราคาพิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

จันทร์ - อาทิตย์ 1 คน 14,500 บาท / คน 11,500 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 2 คน 8,500 บาท / คน 7,000 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 3 คน 7,000 บาท / คน 6,000 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 5 คนขึ้นไป 6,500 บาท / คน 5,900 บาท / คน

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ 30 ช.ม. **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ ค่ารียนราคาพิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

จันทร์ - อาทิตย์ 1 คน 22,500 บาท / คน 19,500 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 2 คน 14,000 บาท / คน  12,500 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 3 คน 11,000 บาท / คน  10,000 บาท / คน
จันทร์ - อาทิตย์ 5 คนขึ้นไป 8,500 บาท / คน  7,900 บาท / คน

เลือกหลักสูตรการเรียนได้บ้าง

1. คอร์ส Essential everyday English (การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

2. คอร์สพัฒนาการพูด (การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ)

3. คอร์สไวยากรณ์ (หลักเสริม)

4. คอร์สการเขียน (ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ)

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เองเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ / อังกฤษ **


โปรแกรมคลาส

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ 16 ช.ม. ปิดรับสมัครแล้ว

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ

สาขา BTS ชิดลม

เช้า (รอบบ่าย 3-5 โมงเย็น) 3 คน / กลุ่ม 5,900 บาท / คน


** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ 30 ช.ม. ปิดรับสมัครแล้ว

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ

สาขา BTS ชิดลม

(รอบบ่าย 3-5 โมงเย็น) 5 คน / กลุ่ม 7,900 บาท

หลักสูตร  Full Course แบบตัวต่อตัว

*** เปิดสอนสาขา BTS ชิดลม ... ค่ะ *** เป็โปรแกรมแบบตัวต่อตัวนะคะ

** โปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Full Course แบบตัวต่อตัว **

ระดับ A1 - A2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

*** 34,000 บาท ***

A-1 เริ่มต้น
ขั้นปรับตัว

16 ช.ม. 14,500 บาท

A-2
ขั้นพื้นฐาน

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวมระดับ A1-A2
ขั้นปรับตัว + ขั้นพื้นฐาน

46 ช.ม. 37,000 บาท

ระดับ B1 - B2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

*** 41,000 บาท ***

B-1
ขั้นระดับกลาง

30 ช.ม. 22,500 บาท

B-2 ระดับกลาง
ขั้นระดับค่อนข้างสูง

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวมระดับชั้น B1-B2
ขั้นระดับกลาง + ขั้นระดับค่อนข้างสูง

60 ช.ม. 45,000 บาท 

LEVEL C1 - C2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***41,000 บาท***

C-1 Intermediate
ขั้นระดับสูง

30 ช.ม. 22,500 บาท

C-2 Upper intermediate
ขั้นระดับชำนาญ

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวม ระดับ C1-C2
ขั้นระดับสูง + ขั้นระดับชำนาญ

60 ช.ม. 45,000 บาท

Full Course
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

A-1 Beginner

A-2 Basic

B-1 Intermediate

B-2 Upper intermediate

C-1 Advanced

C-2 Expert

166 ช.ม. 127,000 บาท

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***116,000 บาท***

 

*** หมายเหตุ รวมค่าเอกสารการเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ ***

วิธีการสมัครเรียน

     1. สามารถสมัครได้เต็มหลักสูตรเลยค่ะ

     2. สมัครทีละ Level ได้ค่ะ ค่าเรียนตามตารางข้างบน หากต้องการต่อ Level ขั้นต่อไปให้แจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนจบคอร์สที่กำลังเรียนอยู่นะคะ

     3. หลักสูตรระดับ A-1 (เริ่มต้น) หากผู้เรียนไม่ต้องการเรียนสามารถข้ามไประดับ A-2 (ขั้นพื้นฐาน) ได้เลยค่ะ

     4. สามารถเริ่มบังเลเวล B-1 (ระดับกลาง) ได้เลยนะคะคุยภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมาบ้างแล้ว

     5. ถ้าไม่ระบุว่าจะเริ่มจากตรงไหนให้สมัครแบบระดับ A-2 เข้ามาก่อนค่ะเลื่อนการเรียนการสอนครั้งที่สามอาจารย์จะระดับให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ๆ เพิ่มเติมค่ะ

** หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร. 089 44300 47 ค่ะ **