เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพูดภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว ง่ายๆ กับ ENGLISH CAMP TOUR เรียนภาษาอังกฤษเน้นสนทนา EASY & FUN

!!!โปรโมชั่นพิเศษ!!!

@คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ BTS ชิดลม แบบตัวต่อตัว สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

บัตรส่วนลด 2,000 บาท ด้านล่างนี้ ใช้ได้สำหรับผู้เรียนที่เลือกเรียนสาขา BTS ชิดลมเท่านั้น

หมายเหตุ : ส่วนลด 2,000 บาท ใช้ได้ทั้ง 16 ชั่วโมง และ 30 ชั่วโมง ตารางช่องราคา ค่าเรียนราคาพิเศษ เป็นราคาที่ใช้บัตรส่วนลด เรียบร้อยแล้ว

คูปองนี้หมดเขตวันที่ : 30/06/2019

***คูปองส่วนลดมีจำนวนจำกัดนะคะ***

Course เรียนระยะสั้นแบบส่วนตัว

- เรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มแบบส่วนตัว (มีเพื่อนมาเอง) สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้

** โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคอร์ส 8 ช.ม. ระยะสั้นทดลองเรียน **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน พิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

เลือกวัน เวลาเรียนได้ 1 คน

9,000บาท 8,500 บาท/คน

** โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคอร์ส 16 ช.ม. **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ ค่ารียนราคาพิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

จันทร์-อาทิตย์ 1 คน 14,500 บาท/คน 13,500 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 2 คน 8,500 บาท/คน 8,000 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 3 คน 7,000 บาท/คน 6,300 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 5 คน ขึ้นไป 6,500 บาท/คน 6,000 บาท/คน

** โปรโมชั่นพิเศษ คอร์ส 30 ช.ม. **

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ ค่ารียนราคาพิเศษ

สาขา BTS ชิดลม

จันทร์-อาทิตย์ 1 คน 22,500 บาท/คน 20,500 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 2 คน 14,000 บาท/คน  13,000 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 3 คน 11,000 บาท/คน  10,300 บาท/คน
จันทร์-อาทิตย์ 5 คน ขึ้นไป 8,500 บาท/คน  8,000 บาท/คน

เลือกคอร์สการเรียนได้ดังนี้

1. คอร์ส Essential everyday English (การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

2. คอร์ส Speaking Development (การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ)

3. คอร์ส Grammar (เน้นไวยากรณ์)

4. คอร์ส Writing (ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ)

** สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง เรียนกับอาจารย์ชาว อเมริกัน / อังกฤษ **

 


 

โปรแกรม Class กลุ่ม

** โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคอร์ส 16 ช.ม. ** ปิดรับสมัครแล้ว

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ

สาขา BTS ชิดลม

อาทิตย์ (รอบบ่าย 3-5 โมงเย็น) 3 คน / กลุ่ม 5,900 บาท


** โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับคอร์ส 30 ช.ม. ** ปิดรับสมัครแล้ว

สถานที่เรียน

วัน จำนวนผู้เรียน ราคาปกติ

สาขา BTS ชิดลม

เสาร์ (รอบบ่าย 3-5 โมงเย็น) 5 คน / กลุ่ม 7,900 บาท

 


หลักสูตร Full Course แบบตัวต่อตัว

*** เปิดสอน สาขา BTS ชิดลม ... ค่ะ *** เป็นโปรแกรมแบบตัวต่อตัวนะคะ

** โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับ Full Course แบบตัวต่อตัว**

LEVEL A1 - A2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***34,000 บาท***

A-1 Beginner
ขั้นปรับตัว

16 ช.ม. 14,500 บาท

A-2 Basic
ขั้นพื้นฐาน

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวม ระดับ A1-A2
ขั้นปรับตัว + ขั้นพื้นฐาน

46 ช.ม. 37,000 บาท

LEVEL B1 - B2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***41,000 บาท***

B-1 Intermediate
ขั้นระดับกลาง

30 ช.ม. 22,500 บาท

B-2 Upper intermediate
ขั้นระดับค่อนข้างสูง

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวม ระดับ B1-B2
ขั้นระดับกลาง + ขั้นระดับค่อนข้างสูง

60 ช.ม. 45,000 บาท 

LEVEL C1 - C2
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***41,000 บาท***

C-1 Intermediate
ขั้นระดับสูง

30 ช.ม. 22,500 บาท

C-2 Upper intermediate
ขั้นระดับชำนาญ

30 ช.ม. 22,500 บาท

รวม ระดับ C1-C2
ขั้นระดับสูง + ขั้นระดับชำนาญ

60 ช.ม. 45,000 บาท

Full Course
ระดับชั้นการเรียน

จำนวนชั่วโมง ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

A-1 Beginner

A-2 Basic

B-1 Intermediate

B-2 Upper intermediate

C-1 Advanced

C-2 Expert

166 ช.ม. 127,000 บาท

เมื่อเรียน Full Course ระดับ A1-C2

***116,000 บาท***

 

*** หมายเหตุ รวมค่าเอกสารการเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ ***

วิธีการสมัครเรียน

     1. สามารถสมัครได้เต็มหลักสูตรเลยค่ะ

     2. สมัครทีละ Level ได้ค่ะ ค่าเรียนตามตารางข้างบน หากต้องการต่อ Level ขั้นต่อไปให้แจ้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนจบคอร์สที่กำลังเรียนอยู่นะคะ

     3. คอร์ส Level A-1 (Beginner) หากผู้เรียนไม่ต้องการเรียนสามารถข้ามไป Level A-2 (Basic) ได้เลยค่ะ

     4. สามารถเริ่มคอร์ส Level B-1 (Intermediate) ได้เลยนะคะ หากเคยสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมาบ้างแล้ว

     5. หากไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนให้สมัครแบบ Level A-2 เข้ามาก่อนค่ะ แล้วหลังจากการเรียนการสอนครั้งที่สาม อาจารย์จะปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เอง โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมค่ะ

** หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 44300 47 ค่ะ **